Máy đo độ vàng da JM105

  • Bộ đo nồng độ Bilirubin không xâm lấn dải đo từ 0 đến 20 mg/dl.
  • Sử dụng cho trẻ từ 24 tuần thai.
  • Hiển thị giá trị đo trung bình giữa 2 vị trí đo.
  • Đầu dò sử dụng được 150.000 lần, giúp tiết kiệm chi phí vận hành.
  • Lưu trữ dữ liệu 100 lần đo liên tiếp, bao gồm cả mã ID của bệnh nhân và người đo
  • Xuất dữ liệu ra máy tính giúp quản lý dữ liệu dễ dàng.