Lồng ấp trẻ sơ sinh Isolette C2000

  • Kết cấu thành kép với dòng khí ấm 2 chiều giúp làm ổn định nhiệt độ môi trường
  • Tăng tốc mành khí bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi bị mất nhiệt khi mở cửa lồng
  • Tích hợp cân trọng lượng và vẽ biểu đồ phân tích theo dõi thay đổi trọng lượng.
  • Cung cấp các đồ thị xu hướng trong 7 ngày để theo dõi sự phát triển của bé