Máy gây mê cao cấp Atlan A350

Thiết bị phù hợp cho bệnh nhân người lớn, trẻ em và sơ sinh. Thiết bị đồng bộ chuyển động piston với lưu lượng thở ra của bệnh nhân, giảm lực cản và công thở. Thiết bị hoàn khí mẫu để giảm thất thoát khí, có chương trình tự động kiểm tra máy và bộ trộn khí điện tử.

Danh mục: Từ khóa: