Lồng ấp trẻ sơ sinh cao cấp Isolette 8000 Plus

  • Kết cấu thành kép với dòng khí ấm 2 chiều giúp làm ổn định nhiệt độ môi trường
  • Tích hợp cân trọng lượng và vẽ biểu đồ phân tích theo dõi thay đổi trọng lượng.
  • Cung cấp các đồ thị xu hướng trong 7 ngày để theo dõi sự phát triển của bé
  • Tìm khoảng thân nhiệt tối ưu cho bé với phần mềm hiển thị và phân tích chênh lệch nhiệt độ trung tâm và ngoại biên