Lồng ấp vận chuyển Isolette TI 500/Trotter

  • Lồng ấp vận chuyển trẻ sơ sinh có thể tích hợp máy thở
  • Kết cấu thành kép giúp ổn định nhiệt độ môi trường lồng ấp
  • Giảm dịch chuyển của trẻ sơ sinh trong lồng ấp nhờ hệ thống dây đai an toàn
  • Có vị trí đặt bình oxy và khí nén bên dưới lồng ấp
  • Tích hợp bộ tạo ẩm thụ động
  • Pin dự phòng lên đến 90 phút hỗ trợ quá trình vận chuyển đường dài