Máy giúp thở cao cấp Evita V600/V800

  • Cảm biến oxy thuận từ không cần thay thế định kỳ, tiết kiệm chi phí vận hành máy.
  • Công nghệ AutoFlow tự động điều chỉnh mức áp lực đối với sự thay đổi cơ học phổi của bệnh nhân trong chế độ thông khí kiểm soát thể tích