Đèn mổ treo trần Polaris 100/200

  • Hoàn toàn là ánh sáng lạnh
  • Có hai phiên bản:
    • Polaris 100: 48 bóng LED – 120.000 lux
    • Polaris 200: 66 bóng LED – 160.000 lux
  • Chỉ số tái tạo màu: Ra=95, R9=95
  • Chỉ cần thay thế từng đoạn LED, giúp giảm thiểu chi phí sửa chữa