Monitor theo dõi bệnh nhân Vista 120S

  • Màn hình cảm ứng 12 inch.
  • Tích hợp 3 kênh huyết áp xâm lấn
  • Theo dõi EtCO2 công nghệ mainstream hoặc Side Stream với dòng lấy mẫu 50 ml/phút.
  • Có thể nâng cấp theo dõi cung lượng tim.
  • Pin lên đến 350 phút