Máy Chụp Cắt Lớp Điện Trở Kháng Phổi PulmoVista® 500

  • Máy Chụp Cắt Lớp Điện Trở Kháng Phổi PulmoVista® 500 Cho phép quan sát trực tiếp theo thời gian thực sự thông khí ở các vùng phổi với hình ảnh gần tương đương ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT).
  • Cung cấp hình ảnh chức năng phổi của bệnh nhân tại giường, liên tục, không xâm lấn, không có bức xạ ion hóa.