Thiết bị đo cường độ sáng đèn chiếu vàng da- Light Meter

  • Thiết bị đo chính xác công suất ánh sáng của đèn chiếu điều trị vàng da
  • Nhỏ gọn, di động