Bộ hồi sức sơ sinh- Beluga

  • Tích hợp bộ nén khí turbine
  • Có thể theo dõi trộn khí vào theo dõi SPO2
  • Có âm thanh hướng dẫn để tạo nhịp thở phù hợp