Máy trợ thở CPAP – Dolphin

  • Máy thở nCPAP dạng bong bóng
  • Tích hợp theo dõi SPO2
  • Tích hợp máy nén khí và bình làm ẩm