MAGNETOM Free.Star 0.55T

Dựa trên nền tảng MRI High-V mang tính cách mạng, MAGNETOM Free.Star tận dụng toàn bộ sức mạnh của các cải tiến kỹ thuật số để tạo ra một loại MRI mới đảm bảo khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.