Dao mổ siêu âm hàn mạch_USG-410

Dao mổ siêu âm USG-410

Hệ thống năng lượng đầu tiên trên thế giới hoạt động đồng thời cả năng lượng siêu âm và lưỡng cực trong một thiết bị duy nhất.