Chương trình đào tạo “Cập nhật siêu âm Doppler động mạch cảnh – đốt sống. Vai trò của siêu âm đàn hồi trong phân loại Birads tuyến Vú và phân loại Tirads tuyến Giáp”

Chương trình đào tạo “Cập nhật siêu âm Doppler động mạch cảnh – đốt sống. Vai trò của siêu âm đàn hồi trong phân loại Birads tuyến Vú và phân loại Tirads tuyến Giáp”

Chương trình huấn luyện với chủ đề "Bệnh học, Siêu âm và Xử trí tim bẩm sinh"

Chương trình huấn luyện với chủ đề "Bệnh học, Siêu âm và Xử trí tim bẩm sinh"

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NHÀ PHÂN PHỐI GIỮA iMED VÀ HÃNG OLYMPUS

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NHÀ PHÂN PHỐI GIỮA iMED VÀ HÃNG OLYMPUS

Chương trình tập huấn "Cập nhật các phương pháp đánh giá xơ hóa gan không xâm lấn"

Chương trình tập huấn "Cập nhật các phương pháp đánh giá xơ hóa gan không xâm lấn"

THÔNG BÁO: iMED TUYỂN DỤNG NĂM 2022

THÔNG BÁO: iMED TUYỂN DỤNG NĂM 2022

THÔNG BÁO: Chiêu sinh Khóa học siêu âm trực tuyến có cấp CME số 3

THÔNG BÁO: Chiêu sinh Khóa học siêu âm trực tuyến có cấp CME số 3

THÔNG BÁO: Chiêu sinh Khóa học siêu âm trực tuyến có cấp CME số 2

THÔNG BÁO: Chiêu sinh Khóa học siêu âm trực tuyến có cấp CME số 2

Science and Technology Conference 2020 at Tien Giang Obstetrics Hospital

Science and Technology Conference 2020 at Tien Giang Obstetrics Hospital

Ultrasound training program "Effective exploitation of MSK with ultrasound techniques"

Ultrasound training program "Effective exploitation of MSK with ultrasound techniques"

Ultrasound Program "Strain Elastography on Breast, Thyroid and ARFI on Liver" in Ca Mau 10/7/2020

Ultrasound Program "Strain Elastography on Breast, Thyroid and ARFI on Liver" in Ca Mau 10/7/2020

Intensive training program "Strain Elastography on Breast, Thyroid và ARFI on Liver" 2/7/2020

Intensive training program "Strain Elastography on Breast, Thyroid và ARFI on Liver" 2/7/2020

iMED accompanies the 16th National Hepatitis Conference program

iMED accompanies the 16th National Hepatitis Conference program

Training program "Updating the applications of ARFI technique in diagnosing liver, breast, and thyroid diseases in Binh Duong General Hospital

Training program "Updating the applications of ARFI technique in diagnosing liver, breast, and thyroid diseases in Binh Duong General Hospital

iMED and Dr Edwin Tucay attend the 7th International Science Conference of Tam Duc Heart Hospital

iMED and Dr Edwin Tucay attend the 7th International Science Conference of Tam Duc Heart Hospital

Training program "Acute abdominal pain in pediatrics - Approaching diagnostic ultrasound" at Can Tho Children's Hospital

Training program "Acute abdominal pain in pediatrics - Approaching diagnostic ultrasound" at Can Tho Children's Hospital

iMED accompanies Program "Right Ventricular in Cardiovascular Practice and Resuscitation"

iMED accompanies Program "Right Ventricular in Cardiovascular Practice and Resuscitation"

IMG 20190725 073348

Conference "Updated knowledge about echocardiography 2019: Congenital heart disease and Heart valve disease"

Training program "Emergency ultrasound in pediatrics, software vascular abnormalities and testicular torsion in children" at Nghe An Pediatric Hospital

Training program "Emergency ultrasound in pediatrics, software vascular abnormalities and testicular torsion in children" at Nghe An Pediatric Hospital

Training program specialized ultrasound "Musculoskeletal ultrasound" at Dong Nai General Hospital

Training program specialized ultrasound "Musculoskeletal ultrasound" at Dong Nai General Hospital


Other

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second