Máy thở sơ sinh cao tần Babylog VN600/800

  • Sử dụng được các phương thức thở xâm nhập, không xâm nhập và O2 liệu pháp
  • Máy thở sử dụng cho trẻ em, sơ sinh
  • Cho phép cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt
  • Có chức năng điều trị oxy liệu pháp