Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số Carestream S000069 Tấm thu nhận và máy in phim Quantity: 1 cái

Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số

  •  
Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số Carestream
- Vật liệu: Cesium Iodide
- Kích thước: 35 x 43 cm
- Điểm ảnh 150 µm
- Tiêu chuẩn: IPX1
- Thời gian hiển thị hình: < 2 giây
 
 
     

 

Products in this Category

Máy in phim và phim X-quang laser

Máy in phim và phim X-quang laser

Máy in film và film X-quang laser hãng Carestream

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second