Chương trình đào tạo “Cập nhật siêu âm Doppler động mạch cảnh – đốt sống. Vai trò của siêu âm đàn hồi trong phân loại Birads tuyến Vú và phân loại Tirads tuyến Giáp”

Chương trình đào tạo “Cập nhật siêu âm Doppler động mạch cảnh – đốt sống. Vai trò của siêu âm đàn hồi trong phân loại Birads tuyến Vú và phân loại Tirads tuyến Giáp”

Chương trình huấn luyện với chủ đề "Bệnh học, Siêu âm và Xử trí tim bẩm sinh"

Chương trình huấn luyện với chủ đề "Bệnh học, Siêu âm và Xử trí tim bẩm sinh"

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NHÀ PHÂN PHỐI GIỮA iMED VÀ HÃNG OLYMPUS

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NHÀ PHÂN PHỐI GIỮA iMED VÀ HÃNG OLYMPUS

Chương trình tập huấn "Cập nhật các phương pháp đánh giá xơ hóa gan không xâm lấn"

Chương trình tập huấn "Cập nhật các phương pháp đánh giá xơ hóa gan không xâm lấn"

THÔNG BÁO: Chiêu sinh Khóa học siêu âm trực tuyến có cấp CME số 3

THÔNG BÁO: Chiêu sinh Khóa học siêu âm trực tuyến có cấp CME số 3

THÔNG BÁO: Chiêu sinh Khóa học siêu âm trực tuyến có cấp CME số 2

THÔNG BÁO: Chiêu sinh Khóa học siêu âm trực tuyến có cấp CME số 2

Science and Technology Conference 2020 at Tien Giang Obstetrics Hospital

Science and Technology Conference 2020 at Tien Giang Obstetrics Hospital

Ultrasound training program "Effective exploitation of MSK with ultrasound techniques"

Ultrasound training program "Effective exploitation of MSK with ultrasound techniques"

International Women's day

International Women's day

Siemens Healthineers launched a new ultrasound system, ACUSON Sequoia.

Siemens Healthineers launched a new ultrasound system, ACUSON Sequoia.

Siemens Healthineers launches ACUSON S2000 ABVS, support breast cancer.

Siemens Healthineers launches ACUSON S2000 ABVS, support breast cancer.


Other

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second