ACUSON S2000 ABVS Ultrasound System, HELX Evolution with Touch Control ACUSON S2000 ABVS Ultrasound System, HELX Evolution with Touch Control Nearly half of women have dense breast tissue. Mammography – though effective – may miss cancers in women with dense breasts. Ultrasound has demonstrated the ability to detect cancers missed by mammography. 1,2,3 Built on the system architecture Siemens’ premium ultrasound systems, the ACUSON S2000™ Automated Breast Volume Scanner (ABVS), HELX™ Evolution with Touch Control helps clinicians address this crucial issue. Consider your breast ultrasound needs:
 • How do you meet the increasing demands of dense breast imaging?
 • How do you address the various skill levels of users, and still achieve consistent results?
 • How often do you encounter a breast lesion that is difficult to characterize?
 • What if you need to evaluate an area more closely – with a hand-held transducer?
 • How easy is it for you to read breast ultrasound exams?
S000003vietnam ACUSON S Family Quantity: 1 cái
Nearly half of women have dense breast tissue. Mammography – though effective – may miss cancers in women with dense breasts. Ultrasound has demonstrated the ability to detect cancers missed by mammography. 1,2,3 Built on the system architecture Siemens’ premium ultrasound systems, the ACUSON S2000™ Automated Breast Volume Scanner (ABVS), HELX™ Evolution with Touch Control helps clinicians address this crucial issue. Consider your breast ultrasound needs:
 • How do you meet the increasing demands of dense breast imaging?
 • How do you address the various skill levels of users, and still achieve consistent results?
 • How often do you encounter a breast lesion that is difficult to characterize?
 • What if you need to evaluate an area more closely – with a hand-held transducer?
 • How easy is it for you to read breast ultrasound exams?

sh us 40243 15 16x9 02671612~9

The ACUSON S2000 ABVS system - which is at the center of Siemens’ comprehensive 3D Total Breast Ultrasound solution - may help you to address these important questions. It combines the power of 2D/3D ultrasound and advanced technologies, such as ultrasound elastography and multimodality review, with automated acquisition and intelligent workflow solutions to create one comprehensive package for your breast ultrasound needs.


coronal breast 02431459~43D Total Breast Scanning

How do you meet the increasing demands of dense breast imaging?

Benefits:

 • Generate a coronal view of the breast, which demonstrates global anatomy and symmetry as well as architectural distortion
 • Improve ergonomics and decrease repetitive stress injuries with Siemens’ exclusive hands-free locking mechanism
 • Improve productivity by decreasing exam time compared with hand-held imaging
 • Enhance data consistency with automated acquisition

shear wave 02431465~4Advanced Technologies: Shear Wave Elastography

How often do you encounter a breast lesion that is difficult to characterize?

Advanced Technologies: Shear Wave Elastography
The ACUSON ABVS system includes many advanced technologies to support further characterization of difficult areas. Manual, compression-based strain imaging and shear wave-based elastography (VirtualTouch™ IQ) and multimodality review are some examples.

Benefits:

 • Virtual Touch IQ provides a non-invasive, quantitative assessment of lesions. Tissue stiffness analysis may help to better differentiate between solid tumors, cysts and other areas of concern during breast ultrasound exams.
 • Improve patient care with Virtual Touch IQ which gives you additional data points for lesion evaluation and helps you decide the best course of follow-up action.
 • Ensure data integrity and improve clinical confidence using Siemens’ exclusive quality map in every shear wave acquisition.

s2000 abvs transducers 02443034~42D Imaging

What if you need to evaluate an area with a hand-held transducer?

2D Imaging
The ACUSON S2000 ABVS can be used for both automated breast volume scanning and conventional hand-held exams. If a lesion is found during volumetric acquisition that requires further evaluation, a hand-held linear transducer can be used to acquire additional 2D images including color Doppler, elasticity, and shear wave imaging.

acuson s2000 abvs new 02442487~9

Benefits:

 • Easily accessible, conventional hand-held scanning capabilities enable you to maximize your investment by simultaneously providing automated and hand-held imaging options
 • For added versatility, the ACUSON S2000 ABVS is a fully operational ultrasound system which can be used for a broad spectrum of clinical applications to maximize full asset utilization
 • The ability to quickly assess the axilla or lesion with conventional hand-held scanning improves diagnostic confidence

flexible reporting 02431487~4Flexible Reporting Software without an Additional Workstation

How easy is it for you to read breast ultrasound exams?

Flexible Reporting Software without an Additional Workstation
The syngo®.Ultrasound Breast Analysis (sUSBA) software delivers powerful, flexible reviewing and reporting capabilities. It provides semi-automated BI-RADS® reporting, efficient analysis of 3D imagery, and customizable, at-a-glance image displays to support the quick and thorough diagnosis of breast lesions.

Benefits:

 • Synchronized scrolling and multiple hanging protocol options for fast reading
 • Prior studies load automatically for quick comparison
 • Increased reading flexibility with client-server connectivity and concurrent user licenses
 • Reduced clutter in your office with a software solution that can be loaded onto an existing workstation1
 • Five years of software updates included, allowing you to bring the latest innovations to all usersg

Siêu âm vú toàn vú 3D được sử dụng với hệ thống siêu âm ACUSON S2000 ABVS, có thể cung cấp nhiều lợi ích kỹ thuật bổ sung để hỗ trợ chẩn đoán vú hiệu quả và nhất quán.

 • Thuận tiện đánh giá hình ảnh từ xa: Phẫu thuật Xạ trị Siêu âm Syngo® (sUSBA) cho phép xem lại tất cả các dữ liệu và hình ảnh chụp được trong quá trình quét siêu âm ACUSON S2000 ABVS. Công cụ phần mềm có giá trị này cung cấp hình ảnh phân tích và báo cáo với các công cụ toàn diện để xem lại dữ liệu và có thể được sử dụng với nhiều máy trạm.
 • Phân tích nồng độ Tissue: Hệ thống ACUSON S2000 hiện nay cũng cung cấp khả năng độc đáo để đánh giá độ cứng mô bằng công nghệ Virtual Touch ™. Công nghệ Touch ảo sử dụng công nghệ ARFI để giúp các bác sĩ lâm sàng phân biệt tốt hơn giữa các khối u, mô ngực khỏe mạnh, mô mỡ và các điều kiện khác trong các mô sâu.
 • ESie Touch nén Nền: Hệ thống ACUSON S2000 cũng cung cấp công nghệ hình ảnh đàn hồi eSie Touch ™, sử dụng nén nhẹ nhàng để cung cấp độ đàn hồi mô cao độ độ cứng mô trong các mô bề mặt hơn (Công nghệ Touch ảo có thể cung cấp phân tích độ cứng mô cho các mô sâu hơn).
 • Doppler Màu: Với độ nhạy màu sắc tuyệt vời, công nghệ Doppler màu của hệ thống ACUSON S2000 cho phép hình dung được sự tinh tế của dòng máu chảy quanh các khối u hoặc các vùng khác quan tâm đến mô vú béo hoặc dày.
 • Đầu dò siêu âm cầm tay bổ sung:Bên cạnh siêu âm vú tự động, hệ thống ACUSON S2000 ABVS hỗ trợ một loạt các đầu dò cầm tay, bao gồm đầu dò 18L6 HD, cho phép sử dụng linh hoạt, bao gồm cả sinh thiết kim hướng dẫn.
 • Cúp có hiệu quả và độ sâu Thiết lập trước:Hệ thống ACUSON S2000 ABVS cung cấp 4 cài đặt chiều sâu, sâu nhất trên thị trường, và bộ cài đặt trước được tối ưu hóa bởi kích thước cốc cho tính nhất quán của hình ảnh, cũng như sự thoải mái của bệnh nhân. Chúng có thể dễ dàng lựa chọn với màn hình cảm ứng tiện dụng.
 • Quy trình công việc của eSieScan ™: Hệ thống ACUSON S2000 ABVS cũng cho phép chụp nhanh chóng, chính xác và có thể tái tạo với các giao thức tự động được thiết kế để nâng cao tính hiệu quả và tính nhất quán cho mỗi kỳ thi sử dụng eSieScan ™
     

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second