SOMATOM go.Top

SOMATOM go.Top

SOMATOM go.Top với ứng...

SOMATOM go.All

SOMATOM go.All

SOMATOM go.All với ứng...

SOMATOM go.Up

SOMATOM go.Up

SOMATOM go.Up với ứng dụng...

SOMATOM go.Now với ứng dụng myExam Companion

SOMATOM go.Now với ứng dụng myExam Companion

Điều hành thành công kinh...

ACUSON Redwood Ultrasound System

ACUSON Redwood Ultrasound System

Hệ thống máy siêu âm ACUSON Redwood

GÓI BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ MÁY SIÊU ÂM SIEMENS HEALTHINEERS TỪ IMED

GÓI BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ MÁY SIÊU ÂM SIEMENS HEALTHINEERS TỪ...

Khách hàng sẽ được hưởng ngay gói bảo hành chính hãng đi kèm với máy lên đến 12 tháng. Trong 12...

Polysonic – Ultrasound Lotion

Polysonic – Ultrasound Lotion

Company: Parker Laboratories, Inc. – U.S.A
 

ACUSON Sequoia Ultrasound System

ACUSON Sequoia Ultrasound System

Taking ultrasound to new heights
The return of an icon.

The original ACUSON...

ACUSON Juniper Ultrasound System

ACUSON Juniper Ultrasound System

The ACUSON Juniper™ Ultrasound System is a high-performance, shared service ultrasound system that...

ACUSON NX3 Ultrasound System

ACUSON NX3 Ultrasound System

Built specifically around the way you work, the ACUSON NX3™ ultrasound system is simple and...

ACUSON NX2 Ultrasound System

ACUSON NX2 Ultrasound System

Evoke clinical confidence, promote efficiency in your protocol, and overcome your most difficult...

ACUSON SC2000 Ultrasound System

ACUSON SC2000 Ultrasound System

The ACUSON SC2000™ ultrasound system is engineered to go beyond basic cardiovascular ultrasound to...

ACUSON Freestyle Series Ultrasound Systems

ACUSON Freestyle Series Ultrasound Systems

The ACUSON Freestyle™ Series is the world’s first wireless ultrasound solution, redefining...

ACUSON P500 ultrasound system, FROSK edition

ACUSON P500 ultrasound system, FROSK edition

The ACUSON P500™ ultrasound system, FROSK edition, is an adaptable, point-of-care portable...

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second